Kamenné murivo, Kamenosochárstvo, Prírodný kameň, Kameň-z.sk - Martin Zelinka

Kamenosochárstvo - kamenné murivo

.......o nás a našej činnosti, by mala predovšetkým hovoriť práca a nami už realizované projekty, ktoré sú zahrnuté v kolónke fotogaléria.
Portfólio našich prác poukazuje na to, že našim cieľom je osloviť ľudí, ktorí nehľadajú formy imitujúce prírodný kameň, kameninové výrobky a prefabrikáty ktoré sú často propagované ako "kamenárstvo" dokonca "kamenosochárstvo".

Inklinujeme k hodnotám tvoreným z čisto prírodného kameňa. opracovanie tejto suroviny nechávame tradičné , vychádzajúce z minulosti, ale prispôsobené súčasným požiadavkám.
Prioritou pre nás je hlavne využiť domáce zdroje prírodného kameňa /andezit, pieskovec, atď./ nachádzajúce sa na území Slovenska.
Rovnako dôležitá je pre nás povrchová úprava, zmysel pre detail a zámerne ponechané ručné opracovanie ktoré nám umožňuje zanechať stopu prítomnosti ...moment okamihu.....

Našou ambíciou je ponúknuť kameň nie len ako stavebný materiál určený pre exteriér, ale aj ako samostatný, plnohodnotný prvok právom nachádzajúci miesto v súčasnom interiéri.
Sme otvorení novým myšlienkam, atypickým projektom, ktoré nás budú napĺňať a dávať zmysel našej práci...